ขั้นตอนในการประกอบพิธีโดยสังเขป…

พิธีตั้งศาลพระพรหม พระภูมิ


๑. เจ้าภาพติดต่อพราหมณ์ให้กำหนดฤกษ์ในการทำพิธี

๒. เริ่มพิธีอ่านโองการบวงสรวงโดยพราหมณ์เจ้าพิธีตามแบบสำนักเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

๓. พราหมณ์เจ้าพิธีนำเจ้าภาพ วางศิลาฤกษ์ ดอกไม้มงคล วางยันต์โภคทรัพย์ ใบไม้มงคล ลงท้องหลุม โปรยข้าวตอก ดอกไม้

๔. พราหมณ์เจ้าพิธีอ่านโองการประกอบพิธี กล่าวบูชาฤกษ์ บูชาเทวดาอัฏฐทิศและสิ่งศักดิ์สิทธ์ในสถานที่นั้น

๕. พราหมณ์เจ้าพิธีกล่าวคำถวายเครื่องบูชาสังเวยเทวดา

๖. พราหมณ์เจ้าพิธีกล่าวขอพรเทวดาที่อัญเชิญมา

๗. พราหมณ์กล่าวคำอัญเชิญพระพรหม พระภูมิ ขึ้นศาล

๘. พราหมณ์เจ้าพิธีกล่าวคำลาเครื่องบูชาสังเวยเพื่อขอเป็นทิพย์โอสถแจกจ่ายให้แก่เจ้าภาพและผู้มาร่วมพิธี

๙. พราหมณ์เจ้าพิธีกล่าวคำส่งเทวดากลับสู่สถาน

ขั้นตอนการประกอบพิธีบวงสรวงจะทำแบบเดียวกันทุกพิธี ยกเว้นพิธีกรรม สวดบ้านพลีเรือน ทีจะต้องเตรียมของบวงสรวงเพิ่มมากกว่าพิธีอื่นและเจ้าภาพจะต้องเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีสวดบ้าน พลีเรือน


๑. เจ้าภาพจะต้องปลูกสร้างโรงพิธีขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ทรงเพิงหมาแหงน หลังคามุงด้วยจากสาคู.

๒. เจ้าภาพต้องเตรียมเฝือหญ้าคาไว้สำหรับวงล้อมรอบตัวบ้าน

๓. พิธีกรรมสวดบ้าน พลเรือน จะใช้เวลาในการประกอบพิธี ๒วัน ๑คืน

(หมายเหตุ เทียนที่ใช้จุดในพิธี จะใช้เทียนขี้ผึ้งแท้เท่านั้น ขนาดและจำนวน จะกำหนดตามแต่ละพิธี)