ค่าบริการการทำพิธีบวงสรวง


๑.จัดการประกอบพิธีบวงสรวงตามกำลังงบประมาณของเจ้าภาพ

๒.พราหมณ์เจ้าพิธีเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงทุกอย่าง (ยกเว้นโต๊ะสำหรับวางของบวงสรวง)เจ้าภาพเป็นฝ่ายจัดหา

๒.๑ เครื่องบวงสรวง ชุดเล็ก ชุดกลาง และชุดใหญ่

๒.๒ บายศรี เครื่องบูชาสังเวยคาว หวาน ผลไม้มงคล ขนมมงคล ตามขนาดชุดบวงสรวง

๓. ค่าพาหนะ

๔. ค่าผู้ช่วยในประกอบพิธี คนเป่าสังข์ ลั่นฆ้อง และแขว่งบัณเฑาะว์

๕. ค่าดำเนินการประกอบพิธี อ่านโองการ ตามแบบพิธีพราหมณ์สำนักเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง พราหมณ์เจ้าพิธีไม่กำหนดค่าตอบแทน (แล้วแต่เจ้าภาพให้โดยศรัทธาในพิธีกรรม ไม่มีกำหนดราคาขั้นต่ำ ทุกพิธีกรรม)

๖. กรณีที่ต้องไปประกอบพิธีต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติม  095-192-4687 พราหมณ์พรหมวิศิษฏ์

   พราหมณ์พรหมวิศิษฏ์สายเขาอ้อ