ข้าพเจ้า “พราหมณ์พรหมวิศิษฏ์ พลอยดำ” อยู่บ้านเลขที่ 60 ม.5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เป็นบุตรคุณพ่อชื่น คุณแม่ชื่นจิตร พลอยดำ เป็นบุตรคนแรกในจำนวนพี่น้อง 7 คน ข้าพเจ้าได้เกิดในตระกูลฆราวาส สายเขาอ้อ (คือทวด) หรือชาวบ้านจะรู้จักในนาม หมอหุด หรือ นายหุด พลอยดำ เป็นหมอพื้นบ้าน รับประกอบพิธีกรรมสำนักเขาอ้อมาตลอดและคุณตา (พี่และน้องของย่าจะเป็นคนสืบทอดตำราสำนักเขาอ้อ ต่อจากทวด) พอข้าพเจ้าอายุ 17 ปี คุณย่าอยากให้เรียนวิชาแขนงต่างๆ ที่คุณทวดได้ใช้ช่วยชาวบ้านต่อเพื่อสืบทอด ได้พาข้าพเจ้า ไปฝากกับคุณตาแดง พรหมแก้ว หมอพื้นบ้าน ที่ได้ประกอบพิธีกรรม สายเขาอ้อ อยู่ขณะนั้นให้สอนวิชาและการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จากคุณตาแดงจนเกิดความชำนาญพออายุครบ 20 ปี ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อจะได้เป็นคนสุก ตามข้อกำหนดของสำนักเขาอ้อ ที่ว่าคนที่จะประกอบพิธีกรรมสายเขาอ้อได้ต้องเป็นคนที่สุกก่อน คือต้องบวชพระอย่างน้อย 1 พรรษา จนได้อุปสมบทที่วัดสุวรรณสิชัย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีพระครูกรุณานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอควนขนุน จอ.ว.วัดสุวรรณวิชัย เป็นอุปัชฌาย์ตอนบวชเรียนได้ศึกษาตำราอักขระขอมจนชำนาญจากพระครูกรุณานุรักษ์ และได้ไปขอเรียนวิชาอาคมจากเกจิ สายเขาอ้อ อีกหลายรูปในสมัยนั้น ขณะที่บวชจำพรรษาได้เข้าฝึกวิปัสนากรรมฐานกับพระมหาผัน อินทังกุโร ที่วัดป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง และได้เอาวิชาวิปัสสนากรรมฐานมาใช้จนทุกวันนี้

พอลาสิกขาบทคุณตาแดง พรหมแก้ว ผู้เป็นอาจารย์สายฆราวาสก็ได้ทำพิธีครอบมือในการประกอบพิธีกรรมตามสำนักเขาอ้อและได้รับประกอบพิธีทางพราหมณ์มาตลอด จนพ.ศ.2542 ได้เป็นผู้แนะนำให้ไปประกอบพิธีบวงสรวงในการปลุกเสกร่วมกับเกจิอาจารย์สายเขาอ้อมาตลอดจนถึงบัดนี้
พ.ศ.2542 พระครูขันติยาภรณ์ (เจ้าอาวาสวัดบ้านสวน) ได้สนับสนุนแนะนำให้ไปบวงสรวงปลุกเสกร่วมกับเกจิ สายเขาอ้อ  ตลอดจนถึงบัดนี้ อีกท่านยังประสิทธิ์ประสาทตำราของอาจารย์เอียด ปทุมสโร แห่งวัดดอนศาลา ตำราของอาจารย์พระครูพิพัฒน์สิริธร (อ.คง วัดบ้านสวน) ให้แก่ข้าพเจ้าจนแตกฉานและตลอดถึงวิชาแขนงต่างๆ และเมื่อพ.ศ.2558 พราหมณ์โชติ ทวิสุวรรณ ผู้เป็นพราหมณ์ แห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทำพิธีบวชพราหมณ์ ให้ข้าพเจ้าตามพราหมณ์บัญญัติในวิหารหลวง ณ.วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นพราหมณ์ ประกอบพิธีถูกต้องตามบทบัญญัติของพราหมณ์ และ ข้าพเจ้าได้เป็นพราหมณ์ตั้งแต่นั้นมา รับประกอบพิธีทางพราหมณ์เช่น พิธีสวดบ้าน พลีเรือน แบบสำนักเขาอ้อ ทำพิธีตั้งศาลพระพรหม พระภูมิ แก้อภิไทโภธิบาทว์ (เหตุการณ์ที่เป็นลางสังหรณ์ซึ่งเกิดปรากฏให้แก่ผู้ที่เคราะห์หามยามร้ายได้เห็น) เป็นอุบาทว์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้าน รับประกอบพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ หล่อพระประธาน สะเดาะเคราะห์ ถอนอาถรรพ์ แก้คุณไสย และอีกหลายพิธีที่เกี่ยวกับพราหมณ์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการอ้อนวอน สรรเสริญ อัญเชิญเทพยดาทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ขั้นบาดาล ให้รับทราบถึงความปรารถนาดีของมนุษย์โลก โดยยึดหลักความถูกต้องตามข้อบังคับแบบแผนของพราหมณ์พิธีกรรมสายเขาอ้อ อย่างละเอียด รอบคอบ ทุกขั้นตอน อีกทั้งไม่นอกรู้ เหนือครู เหนือตำราในการทำพิธีทุกอย่างและปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานอยู่ตลอด

#ดิถีสำคัญ (ดิถี คือ ตัวเลขบอกหลังวัน ข้างขึ้น..ค่ำ เรียกว่าดิถีข้างขึ้น

ตัวเลขบอกข้างแรม..ค่ำ เรียกว่าดิถีข้างแรม)

ดิถีที่สำคัญโบราณกาลเชื่อถือมาว่ายอดเยี่ยม เป็นวันมหามงคล

จะประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคล จะบังเกิดแต่ความสวัสดี

๑) ดิถีอมฤตโชค

(ความสำเร็จ)

 • อาทิตย์ ๘ ค่ำ
 • จันทร์ ๓ ค่ำ
 • อังคาร ๙ ค่ำ
 • พุธ ๒ ค่ำ
 • พฤหัสบดี ๔ ค่ำ
 • ศุกร์ ๑ ค่ำ
 • เสาร์ ๕ ค่ำ

๒) ดิถีมหาสิทธิโชค

(ความสำเร็จยิ่ง)

 • อาทิตย์ ๑๔ ค่ำ
 • จันทร์ ๑๒ ค่ำ
 • อังคาร ๑๓ ค่ำ
 • พุธ ๔ ค่ำ
 • พฤหัสบดี ๗ ค่ำ
 • ศุกร์ ๑๐ ค่ำ
 • เสาร์ ๑๕ ค่ำ

๓) ดิถีสิทธิโชค

(ความสมปรารถนา)

 • อาทิตย์ ๑๑ค่ำ
 • จันทร์ ๑๒ ค่ำ
 • อังคาร ๑๔ ค่ำ
 • พุธ ๑๐ ค่ำ
 • พฤหัสบดี ๙ ค่ำ
 • ศุกร์ ๑๑ ค่ำ
 • เสาร์ ๔ ค่ำ

๔) ดิถีชัยโชค

(ความชนะ)

 • อาทิตย์ ๘ ค่ำ

 • จันทร์ ๓ ค่ำ

 • อังคาร ๑๑ ค่ำ

 • พุธ ๑๐ ค่ำ

 • พฤหัสบดี ๔ ค่ำ

 • ศุกร์ ๑ ค่ำ

 • เสาร์ ๑๑ ค่ำ

๕) ดิถีราชาโชค คือดิถีวัน

(หน้าที่การงาน)

 • อาทิตย์ ๖ ค่ำ
 • จันทร์ ๓ ค่ำ
 • อังคาร ๓ ค่ำ
 • พุธ ๖ ค่ำ
 • พฤหัสบดี ๑๐ ค่ำ
 • ศุกร์ ๑ ค่ำ
 • เสาร์ ๑๑ ค่ำ

สมมุติว่าเราหาวันจะทำการมงคลใดๆก็ตาม จงเลือกเอา ตามวัน และขึ้นแรม ดังกล่าวมานี้ ย่อมเป็นมหามงคลยิ่ง เช่น

วันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ (ตามตำราสายเขาอัอเรียกว่าเสาร์๕) นิยมปลุกเสกพระเครื่องและวัตถุมงคล ต่างๆ หรืออาจจะเป็น วันเสาร์ ๑๕ ค่ำ

ดังปรากฎในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนหนึ่งว่า

“ ซัดเหล็กครบเสร็จถึงเจ็ดครั้ง

พอกระทั่งฤกษ์เข้าเสาร์สิบห้า

ก็ตัดไม้ปลูกศาลขึ้นเพียงตา

แล้วจัดหาสาระพัดเครื่องบัตรพลี ”

🔺 บัตรพลี อ่านว่า บัด- พะ-ลี แปลว่า บัตรที่ใส่เครื่องบวงสรวงถวายเทวดา 🔺